Privacy

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft De Thoolse Streekproductenveiling de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en onze nieuwsbrief. Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Contactgegevens

Voor alle vragen of verzoeken rondom privacy kunt u terecht bij onze websitebeheerder.

De beheerder beantwoordt uw vraag binnen vijf werkdagen en zal uw vraag zo nodig doorzetten aan onze privacyfunctionaris.

Cookies

De Streekproductenveiling registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan De de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics.

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Formulieren op thoolsestreekproductenveiling.nl

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze website en worden meestal gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken.

De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. Er is slechts een select aantal medewerkers dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden.

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Opslag van gegevens

 • Formulieren
  Voor formulieren op pagina’s binnen thoolsestreekproductenveiling.nl geldt dat de gegevens op onze website worden opgeslagen. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten onze organisatie gebruikt. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
 • Opslag persoonsgegevens
  Gegevens en correspondentie van personen, waaronder schenkers en bruikleengevers, worden bewaard. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers.
 • Statistieken
  Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. De Thoolsestreekproductenveiling heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

U heeft het recht:

 • op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen. Wilt u hiervan gebruikmaken klik dan hier.
 • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken
 • via onze supportafdeling een klacht in te dienen

Verder goed om te weten

Als u uw contactinformatie weigert te geven dan heeft dat invloed op hoe wij u kunnen bereiken.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.